CSR – DU GØR DET SIKKERT ALLEREDE!

Formålet med denne guide er at inspirere små og mellemstore virksomheder til arbejdet med samfundsmæssigt ansvar (CSR). Guiden hjælper jer med at få struktur på det I allerede gør og med at få sat nye ting i spil.

HVORFOR CSR ?

Stærkt konkurrenceparameter

Jeres kunder kan føle tryghed ved at handle med jer og have tiltro til, at I har styr på jeres processer og værdikæder. I kan være på forkant og se det som en måde at differentiere jer på og som en investering i fremtiden.

Styrkede relationer til interessenter

CSR-arbejdet kræver, at I arbejder bevidst med jeres interessenter. Hvad der er vigtigt for jer og hvad er vigtigt for interessenten, er ikke nødvendigvis det samme, men det er vigtigt at få synliggjort begge dele – og tage højde for det i prioriteringen af jeres indsats.

Stærkere omdømme

Det har stor brandværdi at arbejde systematisk og strategisk med CSR. Det kan medføre stor opmærksomhed fra jeres kunder og påvirke jeres image.

Styrke dokumentationen for jeres indsats i forhold til samfundsmæssigt ansvar

Ved at arbejde med CSR standarden ISO 26000 kan I gå fra en ad-hoc tilgang til en systematisk indsats. I kan med andre ord få sat arbejdet i system og dokumentere, at I har styr på jeres processer, værdikæde og at I agerer ansvarligt.

Tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere ved at have en sund og sikker arbejdsplads

Arbejdet med CSR kræver at der er fokus på sundhed og sikkerhed for medarbejderne. Arbejdet kan være med til at styrke jeres virksomheds evne til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere.

HVORDAN GØR VI SÅ?

Bliv guidet igennem CSR processen – step for step.

Guiden deler processen op i syv steps

1. Hvad er CSR for os?
2. Hvad er CSR for vores omverden?
3. Hvilke CSR områder skal vi vælge at gøre noget ved?
4. Hvordan får vi sat rammer og mål for vores CSR arbejde?
5. Hvordan bliver CSR arbejdet en del af vores hverdag?
6. Hvordan følger vi op på vores CSR arbejde?
7. Hvordan får vi fortalt om vores CSR arbejde?

Gå til guiden ->

VI HAR SAMLET LIDT INSPIRATION TIL DIG