KUNSTEN AT BEGRÆNSE SIG GÆLDER OGSÅ FOR CSR

Læs her hvad Mikkel Minor, CSR-ansvarlig hos DBU, siger om deres erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000.

Dansk Boldspil Union (DBU) er interesseorganisation for fodbolden i Danmark. Hovedkontoret ligger i Brøndby. Organisationen beskæftiger ca. 90 medarbejdere. Læs mere om virksomhedens arbejde med CSR her.

DBU’S ERFARINGER MED ISO 26000

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?
Vi ville være mere strategiske på CSR-området. Vi havde brug for at få struktur på vores arbejde med CSR og brug for nogle redskaber, der kunne hjælpe os med at gå systematisk til værks. I udgangspunktet egentlig ikke med en forventning om, at det skal kunne oversættes til noget kommercielt med det samme. Det var mere for at få gjort vores processer gennemsigtige og udfordrer os selv på, om noget kunne gøres anderledes og mere hensigtsmæssigt. På længere sigt kan det så være grundlag for beslutninger om forretningsudvikling, produktudvikling og branding. I nogle tilfælde er processen bare vigtigere end det konkrete resultat.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt, hvilke emner der skulle arbejdes med?
Vi startede med organiseringen. Det er nemt at lave strategi og politik på baggrund af ISO 26000. Men at sikre forankring og opbakning i implementeringsdelen var svært. Det er enormt vigtigt, at man har nogen i topledelsen, der vil det og prioriterer arbejdet med samfundsansvar. Direktionen har bakket op fra begyndelsen, ligesom det har været et opmærksomhedspunkt for vores vigtige interessenter.

Vi har valgt en pragmatisk tilgang og fokuserer på nogle emner, der er håndgribelige, og som vi får noget ud af her og nu. Det lå lige til højrebenet at se på, hvordan fodbolden kan bidrage til sundhed, ligesom fairplay begrebet og i forlængelse heraf inklusion er vigtige værdier for os. Fodbold skal være for alle. Derudover vil vi gerne være en aktiv medspiller i den nye skolereform. En fodbold er verdens måske bedste legetøj, men den kan også være et redskab til læring og bevægelse. Man kan sige, at det er de lavt-hængende frugter, men vi har besluttet at bryde CSR-arbejdet ned i mindre bidder, fremfor at gabe over det hele på en gang. Og et begrænset antal fokusområder kan nu også være udfordring nok at få forankret, implementeret og efterfølgende målt på. Sandheden er jo, at når hverdagen melder sig, er det ikke altid CSR processer, vi har mest fokus på.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?
Hvor omfattende standardarden er. Der er ikke det emne i en organisation, som ikke kan vendes i et CSR perspektiv. Det kan godt være overvældende. Næsten hvad som helst kan vendes i en CSR prisme – også fodbold. Det giver et nyt perspektiv på ting, man har taget for givet eller slet ikke tænkt over i sin organisation. Det kan være alt fra miljøpåvirkningen af kunstgræs, sportsskader og inklusion af udsatte grupper. Det udvider virkelig ens horisont og forståelse af organisationens relation til den omgivende verden på alle niveauer. Evner man at indoptage den tækning, ligger der nogle store muligheder – ikke alene for at forbedre sit forhold til sine interessenter, men også for forretningsudvikling.

Hvad er den største gevinst?
Vi har fået ændret vores mindset. Hidtil har vi tænkt meget indefra og ud. Det har vi fået vendt, så vi nu tænker den anden vej rundt, og det skal ISO 26000 hjælpe os med at fastholde. Vores omverden efterspørger mere transparens, åbenhed og partnerskaber. Det afslørede de interviews, vi har gennemført på baggrund af standardens krav om interessentinvolvering. Så fremover vil vi bruge fodbolden til at gøre noget godt for – og sammen med – andre. Populært sagt skal vi til at dyrke fodbold for samfundets skyld og ikke bare dyrke fodbold for fodboldens skyld.

Vi har etableret fem good governance faggrupper, der skal forholde sig til transparens og hvordan vi kan øge det i organisationen. Her bruger jeg ISO 26000 til at sætte rammen for diskussionerne. Standarden giver også en forståelsesramme og et begrebsapparat, når vi tager værdidiskussioner.

I det hele taget har vi fået kridtet banen for CSR-arbejdet op og fået redskaber til at prioritere og udforme strategien. Det er klart en fordel at kunne læne sig op ad en ramme, som er velunderbygget, afprøvet og anerkendt.

3 GODE RÅD FRA DBU

1. Start i det små – men tænkt stort. Det behøves ikke at være det hele på en gang. CSR er et middel og ikke et slutmål i sig selv. Og man vil altid kunne gøre tingene lidt bedre.

2. Prioritér CSR arbejdet. Men man skal passe på, at det ikke bare bliver nogle projekter ved siden af alt det andet, der ligger hos en person, når der er tid. Få det integreret i dagligdagen og tænk på tværs.

3. Involvér dine interessenter. CSR handler langt hen ad vejen om at afstemme de aktiviteter man har med omverdens forventninger. Det er gennem dialog, at man finder frem til potentialerne, problemstillingerne, de gode løsninger og partnerskaber.