NU ER VI KLAR TIL AT BRUGE CSR I VORES KOMMUNIKATON

Læs her hvad Kathrine Gran Hartvigsen, kreativ direktør hos Gran Living, siger om deres erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000. Derefter kan du få et overblik over, hvilke af de syv CSR områder, de har arbejdet med og hvordan.

Gran Living producerer og leverer boligtilbehør til store bolig- og møbelkæder samt til supermarkedskæder i Skandinavien. Virksomheden ligger i Århus og beskæftiger 12 medarbejdere i Danmark og tre i Kina.

GRAN LIVINGS ERFARINGER MED ISO 26000

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?
For os er det et væsentlig konkurrenceparameter. Vores kunder kan føle tryghed ved at handle med os og have tiltro til, at vi har styr på vores processer og værdikæder. Det udspringer ikke af en kundeefterspørgsel – vi vil bare gerne være på forkant og ser det som en måde at differentiere os på. Som udgangspunkt tænkte vi ikke specifikt på ISO 26000, men standarden har vist sig at give en god ramme og sikrer, at der er taget stilling til alle punkter på området, så vi på den baggrund har kunnet prioritere det, der er mest brugbart for os at arbejde med.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt, hvilke emner der skulle arbejdes med?
Vi er gået all in og har fra start besluttet, at vi ville prioritere området højt. Derfor er vi gået detaljeret til værks og har fulgt standarden meget stringent. Det har været krævende, omfattende og meget lærerigt. Vi har fået diskuteret ting, vi ikke tænker over til dagligt, og vi er kommet omkring emner, vi ikke havde regnet med. Det har spredt sig som ringe i vandet. Vi lavede en handlingsplan med konkrete aktiviteter og satte mål på. Først tog vi fat på leverandørstyring, herunder først en gennemgang af vores leverandører efterfulgt at en prioritering heraf. Leverandørstyring er den største udfordring for en virksomhed som vores, fordi langt størsteparten af vores underleverandører er fra udlandet, primært Kina. Sidenhen tog vi også fat på nemmere ting på hjemmefronten, f.eks. indkøb af Svanemærkede produkter til kontoret. Vi har forsøgt at finde en balance mellem at være ambitiøse og realistiske.

Helt konkret står vi i dag styrket med skærpede handelsbetingelser, en ny Code of Conduct samt ensartede procedurer for due diligence og egenkontrol hos leverandørerne. På den interne bane har vi f.eks. fået reduceret print – hvilket er en ganske betydelig post i en designvirksomhed – ligesom vi har forbedret affaldssorteringen. Desuden har vi indført ’jobfitness’ på kontoret. Det er øvelser af et par minutters varighed, som er gode for fysikken – og ikke mindst lattermusklerne. Med øvelserne sætter vi fokus på arbejdsstilling, forebyggelse og arbejdsmiljø. Næste skridt bliver at få kontoret i Shanghai med.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?
Hvor tidskrævende og omfattende det har været.

Hvad er den største gevinst?
Alt er blevet sat i system, og det gør det nemt for os selv og alle i virksomheden. CSR er tænkt ind i alle aspekter nu, det er blevet en del af den daglige arbejdsgang i hele virksomheden. Vi kan stå inde for det, vi gør, og der er tanke bag hver handling. Det er en stor tilfredsstillelse. Samtidig er vi blevet i stand til at kommunikere vores CSR aktiviteter ud. Vi bruger det aktivt i vores dialog med kunderne, ligesom vi er i gang med at forbedre kommunikationen på vores hjemmeside. Der har været mange overvejelser forbundet med at få sat ord på det hele. Det har stor betydning for os, at vi bliver forstået på den rigtige måde, så vi efterlader et realistisk billede af, hvad vi gør. Hverken mere eller mindre. Men nu har vi fået et solidt fundament at stå på, som har givet os lyst til at åbne mere op og synliggøre os selv.

3 GODE RÅD FRA GRAN LIVING

1. Afsæt rigeligt med tid og ressourcer.

2. Vær klar over at CSR omfatter alt og alle i virksomheden og alle medarbejdere derfor bliver mere eller mindre involveret. Det er en holdningsændring der skal ske/sker.

3. Find en balance mellem at være ambitiøs og realistisk.

GRAN LIVINGS ARBEJDE MED DE SYV CSR OMRÅDER

Organisering
CSR-organisationen består af den kreative direktør, en CSR-ansvarlig samt en CSR-medansvarlig. Denne gruppe er tovholder på CSR-arbejdet, men både ledelse og medarbejdere er en del af CSR-arbejdet generelt. CSR-arbejdet har betydet skærpet fokus på strategi og retning og har givet langt større bevidsthed om egne værdier.

Menneskerettigheder
Menneskerettigheder sætter Gran Living fokus på særligt med krav til leverandører om ingen brug af børnearbejde og en skærpet Code of Conduct og due diligence.

Arbejdsforhold
Gran Living prioriterer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø højt. De gennemfører årlige MUS samtaler, har udarbejdet arbejdsbeskrivelser samt gode fysiske rammer med hæve/sænkebord mv. De har også fokus på sund frokost, og de har indført ’jobfitness’ på kontoret.

Miljø
I forhold til miljø har Gran Living sat flere initiativer i værk. De har bl.a. valgt at prioritere indkøb af svanemærkede produkter, reducering af print og forbedret affaldssorteringen. Ved levering af varer har pladsudnyttelse af containere været et prioriteret område.

God forretningsskik
Gran Living har udarbejdet skærpede handelsbetingelser, en ny Code of Conduct samt ensartede procedurer for due diligence og egenkontrol hos leverandørerne.

Forbrugerforhold
Gran Living arbejder med forskellige initiativer inden for forbrugerforhold, fx med produktsikkerhed, udarbejdelse af vejledning til produkter og anvisninger til bortskaffelse heraf.

Lokal samfundsudvikling
Gran Living har flere initiativer i forhold til lokal samfundsudvikling. De donerer bl.a. overskudsvarer til velgørende formål, ansætter lokal arbejdskraft ift. praktik- og lærlingepladser og samarbejder med kommunen om altid at sikre ét job til én person fra en sårbar gruppe.